VELKOMMEN

Her på min hjemmeside vil I kunne få en rækker informationer om min politik og komme bag om personen KURT JAKOBSEN nr. 9 på venstres liste.

Valget til Esbjerg Byråd den 17. november 2009 er meget vigtig ikke mindst fordi den indflydelse, vi hver især får på de beslutninger, som vil blive truffet, bliver flyttet længere væk fra os borgere i yderområderne. Ribe bliver i den forbindelse et yderområde.

Hvis I fortsat ønsker at sikre maksimal indflydelse, er det derfor vigtigt at stemme personligt på en lokal kandidat med slagkraft.

Hos Venstre har vi sideordnet opstilling. Det betyder, at det alene er de personlige stemmer, som afgør hvem, der bliver valg. Derfor:

STEM PERSONLIGT PÅ DIN LOKALE KANDIDAT

KURT JAKOBSEN

Jeg håber naturligvis at I vil stemme personligt på mig ved at sætte kryd ved nr. 9 på Venstres liste.

Jeg skal stadig gøre alt  for at sikre, at Ribe-området ikke bliver glemt i Esbjerg Byråd, men det kræver jeres støtte.

Uden en repræsentant fra Ribe-området i Økonomiudvalget, vil vi være dårligt stillet.

Jeg vil gerne ønske jer alle et godt valg den 19. november 2013

Med  venlig hilsen

Kurt Jakobsen